Leena Krohn_kuvannut Katri Lassila

2 March 2016

Leena Krohn. Photo: Katri Lassila