Pavilion_WDC

13 August 2012

Room without walls: the Pavilion. Photo: WDC/Aki-Pekka Sinikoski