OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 March 2013

Bye-bye…. Photo: Soila Lehtonen