Katri Lipson

1 October 2013

Katri Lipson. Photo: Olli Turunen

Lipson Katri, kuva: Olli Turunen 2012