N92038

30 January 2014

School, everybody: children of the new Meilahti school in Helsinki. Photo: unknown, 1954

Lapsia uuden Meilahden kansakoulun pihalla. Rakennuksen olivat suunnitelleet arkkitehdit Osmo Sipari ja Viljo Revell (ko kohteen arkkitehtikilpailun voittajat), kaarevarunkoinen koulu rakennettiin vuosina 1949-1953.