henrikaringbom

17 October 2013

Detail from the cover of Öar i ett hav som strömmar (Schildts & Söderströms, design Helena Kajander)